Studienamiddag Overheidsopdrachten 'Actualia Uitvoeringsregeling' op 28 november 2018

13 november 2018

Op 28 november 2018 organiseert M&D Seminars in Gent een studienamiddag inzake overheidsopdrachten, waarop Mr. Peter Flamey te gast is als spreker.

Tijdens de jaarlijkse studienamiddag ‘Overheidsopdrachten’ van M&D Seminars zal er een actuele stand van zaken van het overheidsopdrachtenrecht worden gegeven, waarbij dit jaar de focus op de uitvoeringsregels bij overheidsopdrachten ligt.

Centraal staat hier het koninklijk besluit van 22 juni 2017 (BS 27 juni 2017), dat het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten (het zgn. “KB AUR 2013”) op verschillende plaatsen gewijzigd en aangevuld heeft.

Naast een aantal technische aanpassingen en aanpassingen in verband met de strijd tegen de sociale dumping, bevat dit KB een ingrijpende hervorming van de regels omtrent de wijzigingen aan de opdracht gezorgd. Deze hervorming is ingegeven door artikel 72 van richtlijn 2014/24/EU en artikel 89 van richtlijn 2014/25/EU.

Voor meer informatie, programma en inschrijvingen kan u terecht op de website van M&D Seminars.