Nieuw boek inzake Omgevingsvergunning in de maak

04 september 2018

Het kantoor bereidt een eerste grondige analyse voor van de nieuwe regelgeving inzake de omgevingsvergunning, die het juridisch landschap inzake de vergunningverlening heeft hertekend. Deze juridische analyse bespreekt de nieuwe procedure die moet gevolgd worden voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen, ingedeelde hinderlijke inrichtingen en socio-economische kleinhandelsactiviteiten, gaat na hoe de beoordelingsgronden moeten gehanteerd worden door de vergunningverlenende overheden en bespreekt zowel het nieuwe regime van de handhaving als de verruiming van de bevoegdheid van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het kader van de rechtsbescherming. Het boek maakt de vergelijking tussen de nieuwe omgevingsvergunning die geldt als unieke, geïntegreerde vergunning en de oude, afzonderlijke vergunningsstelsels van de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, de milieuvergunning en de socio-economische vergunning.

Het boek zal naar verwachting verschijnen tegen het einde van het jaar / begin 2019.