Nieuwe bijdrage inzake de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten verschenen in TROS

28 mei 2018

Wie in de toekomst kleinhandelsactiviteiten wenst te exploiteren, zal hiervoor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten moeten aanvragen. 

Het nieuwe Vlaamse Handelsvestigingsdecreet van 15 juli 2016 behandelt de zuivere materiële regelgeving inzake handelsvestigingen, terwijl voor de procedure het Omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 gevolgd moet worden. Er wordt hiermee ingezet op vereenvoudiging, snelheid en efficiëntie. 

Maar zoals dit vaak het geval is, blijft nieuwe regelgeving niet gespaard van kritiek. Zo bijvoorbeeld de keuze van de decreetgever om het inspraakrecht van een derde belanghebbende in te perken tijdens de administratieve beroepsprocedure, alsook de vraag naar de verenigbaarheid van het nieuwe Handelsvestigingsdecreet met de Europese regelgeving. Ook de keuze voor een louter bestuurlijke handhaving is niet vrij van risico’s op het vlak van rechtscontrole. 

De bijdrage van de hand van Mr. Peter Flamey en Mr. Sophie Aerts in het meest recente nummer van het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) gaat in op deze thema’s, samen met een meer algemene bespreking van de decretale materiële regeling voor kleinhandelsactiviteiten in Vlaanderen.

Zie hieromtrent verder: P. FLAMEY en S. AERTS, "De omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten", TROS 2018, afl. 89, 5-40.