Tweewekelijkse videoreeks over APR-boek Overheidsopdrachten - Deel V

25 april 2018

Mr. Peter Flamey en dhr. Constant De Koninck hebben een boekwerk in twee delen in de APR-reeks uitgegeven bij Wolters Kluwer. Mr. Flamey geeft thans in een tweewekelijkse videoreeks op Advocatennet en Jubel toelichting bij dit standaardwerk. 

In een vijfde deel van de videoreeks wordt dieper ingegaan op de veelvuldige kort gedingprocedures die in het overheidsopdrachtencontentieux gevoerd worden. De rechtsbescherming, die verankerd is in de standstill, zorgt er namelijk voor dat er veel procedures in kort geding ontstaan. Na het nemen van het gunningsbesluit, moet men vijftien dagen wachten alvorens het contract te finaliseren. Daardoor hebben andere, mogelijks benadeelde partijen de kans om de wettigheid van de beslissing voor te leggen aan de rechter. Mr. Flamey legt uit hoe zo'n procedure in zijn werk gaat.

Het APR-boek bevat een systematische analyse van het Belgisch en Europees overheidsopdrachtenrecht, zowel op grond van de Overheidsopdrachtenwet van 2006 als op grond van de nieuwe Overheidsopdrachtenwet van 2016 die inmiddels in werking is getreden. 

Het boek is opgedeeld in een Algemeen Deel en een Bijzonder Deel. In het Algemeen Deel wordt ingegaan op het corpus van het overheidsopdrachtenrecht tot en met het verloop van de reguliere procedure, waaronder de algemene op alle overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften. In het Bijzonder Deel wordt het verloop onderzocht van bijzondere gunningswijzen, de overheidsopdrachten in de nutssectoren en in de defensiesector, het onderscheid met de overheidsovereenkomsten en ten slotte de beroepsmogelijkheden, waaronder beknopt de uitvoeringsgeschillen. 

Het boek focust in het bijzonder op de historische gelaagdheid en de constante wijziging van het overheidsopdrachtenrecht alsmede ten slotte op de belangrijke evoluties in de rechtspraak. Het boek kadert perfect in de reeks van de APR-verzameling. Het bevat een stand van zaken van het overheidsopdrachtenrecht voor de rechtspraktizijn, gesteund op een diepgaande juridische analyse van de omstandige rechtspraak en rechtsleer die de materie kenmerkt. De auteurs zijn op grond van hun jarenlange ervaring met het overheidsopdrachtenrecht met vaste hand tot een kritische synthese gekomen van deze complexe materie.

Het boekwerk is verkrijgbaar in de Kluwer Webshop.

Bekijk het vijfde deel van de videoreeks op de website van Advocatennet.