Themadag Overheidsopdrachten op 8 maart 2018

28 februari 2018

Op 8 maart 2018 organiseert M&D Seminars een themadag inzake overheidsopdrachten. Tijdens deze Themadag ‘Overheidsopdrachten' worden, na een plenaire sessie over een aantal specifieke recente ontwikkelingen, zes opleidingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.

 

Mr. Flamey zal op deze themadag de plenaire sessie i.v.m. een selectie van specifieke aandachtspunten in de nieuwe overheidsopdrachtenreglementering voor zijn rekening nemen. Hierbij zal een globaal overzicht gegeven worden van de wijzigingen die zijn doorgevoerd in 2017 ten aanzien van het KB AUR 2013 (uitvoering). Waar relevant wordt verwezen naar de detailbespreking van bepaalde componenten in de sessies later op de dag (bvb. sociale dumping - beperkingen aan het werken met onderaannemers en de beperking aan de wijzigbaarheid van het voorwerp van de opdracht tijdens de uitvoering - de zogenaamde Pressetext-doctrine).

 

Het programma van de themadag kan hier geraadpleegd worden.