Nieuws

Videoreeks over standaardwerk Overheidsopdrachten in APR-reeks

Mr. Flamey licht in een tweewekelijkse videoreeks op Advocatennet en Jubel het standaardwerk inzake Overheidsopdrachten toe dat hij samen met dhr. Constant De Koninck heeft uitgebracht in de APR-reeks.

VVA seminarie “Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten” op 20 maart 2018

De Vlaamse Vereniging voor Aanbestedingsrecht organiseert een seminarie “Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten” op 20 maart 2018.

Themadag Overheidsopdrachten op 8 maart 2018

Op 8 maart 2018 organiseert M&D Seminars een themadag inzake overheidsopdrachten in Hotel Serwir te Sint-Niklaas.

Nieuw boekdeel in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer verkrijgbaar

Boek II inzake het nieuwe KB Plaatsing 2017 in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer is nu verkrijgbaar.

Twee nieuwe juridische bijdragen inzake Omgevingsvergunning op komst

Weldra verschijnt in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) een juridische bijdrage over de Omgevingsvergunning als socio-economische (SE) vergunning.

1 2 3 4 5 6 7 8 >>