NieuwsMeer nieuws

Nieuw boekdeel in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer verkrijgbaar

Boek II inzake het nieuwe KB Plaatsing 2017 in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer is nu verkrijgbaar.

Twee nieuwe juridische bijdragen inzake Omgevingsvergunning op komst

Weldra verschijnt in het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw (TROS) een juridische bijdrage over de Omgevingsvergunning als socio-economische (SE) vergunning.

Nieuw boekdeel inzake overheidsopdrachtenrecht verschijnt weldra

Weldra verschijnt Boek II inzake het nieuwe KB Plaatsing 2017 in de reeks Overheidsopdrachtenrecht van Kluwer.

 

Flamey Advocaten werd in 1994 opgericht als eerste nichekantoor gespecialiseerd in het publiek, administratief en bestuursrecht, en behoort vandaag nog steeds tot de absolute top van de Belgische kantoren binnen deze sector.

Vanuit haar vestiging in Antwerpen bedient het kantoor cliënteel in heel België, waar nodig in samenwerking met andere binnen- en buitenlandse advocatenkantoren en deskundigen.

Flamey Advocaten verleent gespecialiseerd juridisch advies en juridische bijstand, en focust zich daarbij onder meer op geschillen met de overheid en met organisaties van vrije beroepen (benoemingsbetwistingen en tuchtrecht), ruimtelijke ordening en stedenbouw (stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwovertredingen, planschade), milieurecht in de brede zin (milieuvergunningen, afvalstoffen, bodem, natuurbehoud, milieuovertredingen, milieuschade, milieuheffingen), omgevingsrechtoverheidsopdrachten (gunning van aanbestedingen), overheidscontracten (concessies, publiek-private samenwerking), en publieke aanneming (uitvoeringsbetwistingen), onteigeningen (onderhandelingen met aankoopcomité en gerechtelijke onteigening), handelsvestigingen (socio-economische vergunningen voor grote oppervlaktewinkels) en erfgoed (bescherming van monumenten en landschappen).