NieuwsMeer nieuws

Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

Op 14 juli 2016 werd de nieuwe Overheidsopdrachtenwet 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In een eerste deel van een boekenreeks, uitgegeven bij Wolters Kluwer, omtrent de nieuwe wetgeving tot uitvoering van de overheidsopdrachtenrichtlijnen van 2014 wordt een eerste commentaar gegeven op deze overheidsopdrachtenregelgeving, waarbij vooral wordt gefocust op de nieuwigheden, een aantal blijvende knelpunten en verwezen naar de toelichtingen in de parlementaire geschiedenis.

Vliegroute “Leuven Rechtdoor” opnieuw geopend

Bij vonnis van 6 april 2016 willigt de Brusselse stakingsrechter het verzet van een aantal cliënten van ons kantoor tegen een eerder vonnis van dezelfde rechtbank in

Planschaderegeling (andermaal) naar Grondwettelijk Hof

In een procedure behartigd door ons kantoor, stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Brugge een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
 

Flamey Advocaten werd in 1994 opgericht als eerste nichekantoor gespecialiseerd in het publiek en administratief recht, en behoort vandaag nog steeds tot de absolute top van de Belgische kantoren binnen deze sector.

Vanuit haar vestiging in Antwerpen bedient het kantoor cliënteel in heel België, waar nodig in samenwerking met andere binnen- en buitenlandse advocatenkantoren en deskundigen.

Flamey Advocaten verleent gespecialiseerd juridisch advies en juridische bijstand, en focust zich daarbij ondermeer op geschillen met de overheid en met organisaties van vrije beroepen (benoemingsbetwistingen en tuchtrecht), ruimtelijke ordening en stedenbouw (stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwovertredingen, planschade), milieurecht in de brede zin (milieuvergunningen, afvalstoffen, bodem, natuurbehoud, milieuovertredingen, milieuschade, milieuheffingen), overheidsopdrachten (gunning van aanbestedingen), overheidscontracten (concessies, publiek-private samenwerking), en publieke aanneming (uitvoeringsbetwistingen), onteigeningen (onderhandelingen met aankoopcomité en gerechtelijke onteigening), handelsvestigingen (socio-economische vergunningen voor grote oppervlaktewinkels) en erfgoed (bescherming van monumenten en landschappen).