NieuwsMeer nieuws

20 april 2016

Vliegroute “Leuven Rechtdoor” opnieuw geopend

Bij vonnis van 6 april 2016 willigt de Brusselse stakingsrechter het verzet van een aantal cliënten van ons kantoor tegen een eerder vonnis van dezelfde rechtbank in

21 augustus 2015

Planschaderegeling (andermaal) naar Grondwettelijk Hof

In een procedure behartigd door ons kantoor, stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, Afdeling Brugge een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
21 augustus 2015

Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015

Voor de achtste maal reeds verschijnt het Jaarboek Overheidsopdrachten, intussen dé referentie voor al wie actief is in het overheidsopdrachtenrecht. Mr. Peter Flamey is opnieuw mede-editor van het jaarboek.
 

Flamey Advocaten werd in 1994 opgericht als eerste nichekantoor gespecialiseerd in het publiek en administratief recht, en behoort vandaag nog steeds tot de absolute top van de Belgische kantoren binnen deze sector.

Vanuit haar vestiging in Antwerpen bedient het kantoor cliënteel in heel België, waar nodig in samenwerking met andere binnen- en buitenlandse advocatenkantoren en deskundigen.

Flamey Advocaten verleent gespecialiseerd juridisch advies en juridische bijstand, en focust zich daarbij ondermeer op geschillen met de overheid en met organisaties van vrije beroepen (benoemingsbetwistingen en tuchtrecht), ruimtelijke ordening en stedenbouw (stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwovertredingen, planschade), milieurecht in de brede zin (milieuvergunningen, afvalstoffen, bodem, natuurbehoud, milieuovertredingen, milieuschade, milieuheffingen), overheidsopdrachten (gunning van aanbestedingen), overheidscontracten (concessies, publiek-private samenwerking), en publieke aanneming (uitvoeringsbetwistingen), onteigeningen (onderhandelingen met aankoopcomité en gerechtelijke onteigening), handelsvestigingen (socio-economische vergunningen voor grote oppervlaktewinkels) en erfgoed (bescherming van monumenten en landschappen).